Kanalizacja

Jak projektować poszczególne elementy instalacji kanalizacji sanitarnej?

Przy projektowaniu instalacji stosujemy się do wytycznych projektowych podanych w normie

PN-92 / B 01707 ?Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.?

A oto podstawowe wytyczne dotyczące projektowania poszczególnych elementów instalacji:

1.PODEJŚCIA KANALIZACYJNE

Przy projektowaniu podejść kanalizacyjnych musimy pamiętać, aby średnica podejścia nie była mniejsza od średnicy wylotu z przyboru.

093006.jpg

Podejścia mogą być projektowane jako pojedyncze(oddzielne odgałęzienia dla każdego przyboru)oraz jako zbiorcze( odprowadzają ścieki z kilku przyborów).Projektując podejście kanalizacyjne musimy pamiętać o uwzględnieniu:

-odległości do przybooru sanitarnego

-najmniejszego dopuszczalnego spadku dla

podejść,który wynosi 2[%]

-średnic nominalnych,które dla podejść są

znormalizowane i musimy je skorygować w

zależności od sposobu ich prowadzenia

Podejścia możemy zaprojektować jako nadstropowe, stropowe i podstropowe.Jednak pamiętać należy, że podejścia prowadzone w stropie i pod stropem wymagają uzgodnień z konstruktorem.

2.PIONY KANALIZACYJNE

Piony kanalizacyjne na całej swej wysokości powinny mieć taką samą średnicę, która powinna być, co najmniej największej średnicy włączonego do danego pionu podejścia.

Pion zakończony jest wywiewką ( rura wywiewna).Rura ta powinna mieć średnicę większą o 50 do 100 [mm]od średnicy pionu. Natomiast przed przejściem pionu w przewód odpływowy (dolna część pionu) powinna być zaprojektowana rewizja, czyli czyszczak.

3.POZIOME PRZEWODY ODPŁYWOWE

Przewody te mogą być mogą być prowadzone powyżej poziomu piwnic lub poniżej poziomu piwnic. Sposób prowadzenia przewodów uzależniony jest od:

-konstrukcji budynku

-maksymalnego poziomu ścieków w sieci

kanalizacyjnej

Układ tych przewodów należy prowadzić z odpowiednim spadkiem grawitacyjnym, w celu zachowania samooczyszczania przewodu, zachowując przy tym również minimalne głębokości prowadzenia rur pod podłogą piwnicy. Głębokość ta jest równa 0,30[m] dla rur żeliwnych oraz 0,50[m] dla rur kamionkowych, betonowych,PVC.

Minimalny spadek,z którym powinny być prowadzone te przewody zależy od ich średnicy i wynosi odpowiednio:

Średnica przewodu Spadek minimalny

d[m] I[%]

0,10 2,00

0,15 1,50

0,20 1,00

0,25 0,80

0,30 0,67

Przewody poziome główne powinny być zaprojektowane tak, aby znajdowały się pod podłogą pomieszczeń neutralnych, pod otworami okiennymi lub drzwiowymi. Ponadto należy pamiętać, aby projektować poziome przewody odpływowe po najkrótszej drodze płynięcia ścieków, oraz zachowując przejrzystość i czytelność układu.

Kiedy łączymy przewody stosujemy się do zasady, iż ścieki z przewodów o większym spadku a mniejszej średnicy mogą przepływać do przewodów o mniejszym spadku a większej średnicy. Zmiany kierunku płynięcia ścieków dokonujemy poprzez zastosowanie kolanek, trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°.

Dopuszczalne jest stosowanie kaskad(uskoków), pod warunkiem, że przed taką kaskadą umieścimy rewizję.

4.PRZYKANALIK

Warunki techniczne, które powinien spełniać przykanalik określone są przez przedsiębiorstwo eksploatujące zewnętrzną sieć kanalizacyjną( np. MPWiK).

Jeżeli jest to możliwe dla każdej nieruchomości powinien zostać zaprojektowany jeden przykanalik. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednak wykonanie jednego przykanalika dla np.dwóch budynków.

Przykanalik powinien być zaprojektowany możliwie jak najkrótszą trasą, w kierunku prostopadłym lub do sieci lub odbiorcy.Trasa powinna mieć jak najmniej załamań w pionie i poziomie. Dla przykanalika minimalny spadek powinien wynosić 2[%], a maksymalny spadek wynika z wytrzymałości materiału rur na ścieranie. Średnica przykanalika może być większa lub równa średnicy przewodu odpływowego, ale nie może być mniejsza niż 0,16[m].

Należy pamiętać aby posadowienie przykanalika uniemożliwiało zamarzanie ścieków w przewodzie.

Ponadto projektując przykanalik powinniśmy zachować odpowiednie odległości od następujących przewodów:

-minimum 1,5[m] od wodociągu oraz gazociągu

-0,8[m] od kabli energetycznych

-0,5[m] od kabli telekomunikacyjnych.

Przykanaliki można włączać do sieci bezpośrednio (między studzienkami) lub pośrednio (poprzez studzienki rewizyjne). Włączenie pośrednie jest korzystniejsze ze względów eksploatacyjnych.

Przy projektowaniu instalacji stosujemy się do wytycznych projektowych podanych w normie

PN-92 / B 01707 ?Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.?

A oto podstawowe wytyczne dotyczące projektowania poszczególnych elementów instalacji:

1.PODEJŚCIA KANALIZACYJNE

Przy projektowaniu podejść kanalizacyjnych musimy pamiętać, aby średnica podejścia nie była mniejsza od średnicy wylotu z przyboru.

Podejścia mogą być projektowane jako pojedyncze(oddzielne odgałęzienia dla każdego przyboru)oraz jako zbiorcze( odprowadzają ścieki z kilku przyborów).Projektując podejście kanalizacyjne musimy pamiętać o uwzględnieniu:

-odległości do przybooru sanitarnego

-najmniejszego dopuszczalnego spadku dla

podejść,który wynosi 2[%]

-średnic nominalnych,które dla podejść są

znormalizowane i musimy je skorygować w

zależności od sposobu ich prowadzenia

Podejścia możemy zaprojektować jako nadstropowe, stropowe i podstropowe.Jednak pamiętać należy, że podejścia prowadzone w stropie i pod stropem wymagają uzgodnień z konstruktorem.

2.PIONY KANALIZACYJNE

Piony kanalizacyjne na całej swej wysokości powinny mieć taką samą średnicę, która powinna być, co najmniej największej średnicy włączonego do danego pionu podejścia.

Pion zakończony jest wywiewką ( rura wywiewna).Rura ta powinna mieć średnicę większą o 50 do 100 [mm]od średnicy pionu. Natomiast przed przejściem pionu w przewód odpływowy (dolna część pionu) powinna być zaprojektowana rewizja, czyli czyszczak.

3.POZIOME PRZEWODY ODPŁYWOWE

Przewody te mogą być mogą być prowadzone powyżej poziomu piwnic lub poniżej poziomu piwnic. Sposób prowadzenia przewodów uzależniony jest od:

-konstrukcji budynku

-maksymalnego poziomu ścieków w sieci

kanalizacyjnej

Układ tych przewodów należy prowadzić z odpowiednim spadkiem grawitacyjnym, w celu zachowania samooczyszczania przewodu, zachowując przy tym również minimalne głębokości prowadzenia rur pod podłogą piwnicy. Głębokość ta jest równa 0,30[m] dla rur żeliwnych oraz 0,50[m] dla rur kamionkowych, betonowych,PVC.

Minimalny spadek,z którym powinny być prowadzone te przewody zależy od ich średnicy i wynosi odpowiednio:

Średnica przewodu Spadek minimalny

d[m] I[%]

0,10 2,00

0,15 1,50

0,20 1,00

0,25 0,80

0,30 0,67

Przewody poziome główne powinny być zaprojektowane tak, aby znajdowały się pod podłogą pomieszczeń neutralnych, pod otworami okiennymi lub drzwiowymi. Ponadto należy pamiętać, aby projektować poziome przewody odpływowe po najkrótszej drodze płynięcia ścieków, oraz zachowując przejrzystość i czytelność układu.

Kiedy łączymy przewody stosujemy się do zasady, iż ścieki z przewodów o większym spadku a mniejszej średnicy mogą przepływać do przewodów o mniejszym spadku a większej średnicy. Zmiany kierunku płynięcia ścieków dokonujemy poprzez zastosowanie kolanek, trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°.

Dopuszczalne jest stosowanie kaskad(uskoków), pod warunkiem, że przed taką kaskadą umieścimy rewizję.

4.PRZYKANALIK

Warunki techniczne, które powinien spełniać przykanalik określone są przez przedsiębiorstwo eksploatujące zewnętrzną sieć kanalizacyjną( np. MPWiK).

Jeżeli jest to możliwe dla każdej nieruchomości powinien zostać zaprojektowany jeden przykanalik. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednak wykonanie jednego przykanalika dla np.dwóch budynków.

Przykanalik powinien być zaprojektowany możliwie jak najkrótszą trasą, w kierunku prostopadłym lub do sieci lub odbiorcy.Trasa powinna mieć jak najmniej załamań w pionie i poziomie. Dla przykanalika minimalny spadek powinien wynosić 2[%], a maksymalny spadek wynika z wytrzymałości materiału rur na ścieranie. Średnica przykanalika może być większa lub równa średnicy przewodu odpływowego, ale nie może być mniejsza niż 0,16[m].

Należy pamiętać aby posadowienie przykanalika uniemożliwiało zamarzanie ścieków w przewodzie.

Ponadto projektując przykanalik powinniśmy zachować odpowiednie odległości od następujących przewodów:

-minimum 1,5[m] od wodociągu oraz gazociągu

-0,8[m] od kabli energetycznych

-0,5[m] od kabli telekomunikacyjnych.

Przykanaliki można włączać do sieci bezpośrednio (między studzienkami) lub pośrednio (poprzez studzienki rewizyjne). Włączenie pośrednie jest korzystniejsze ze względów eksploatacyjnych.

hastagi na stronie:

#kaskada kanalizacyjna #kanalizacja w domku jednorodzinnym #schemat kanalizacji w domu #kaskada w kanalizacji #kanalizacja kaskada #pn-92/b-01707 #kaskada kanalizacja #jak zaprojektować kanalizację #minimalny spadek wodociągu #KANALIZACJA SANITARNA SPADKI #spadki kanalizacji deszczowej #kanalizacja w domu jednorodzinnym #wysokość podejść kanalizacyjnych #studzienka kanalizacyjna głębokość #Jak projektować instalacje sanitarne #pn-92 b-01707 #minimalny spadek kanalizacji deszczowej #głębokość kanalizacji #przykanalik #instalacja kanalizacyjna schemat #instalacja kanalizacji sanitarnej #kanalizacja spadki #odległośc studzienki kanalizacyjnej od budynku #jak projektowac kanalizacje #spadek kanalizacji zewnętrznej #elementy instalacji sanitarnej

Similar Posts