Kanalizacja

Kanalizacją nazywamy zespół obiektów i urządzeń służących do zebrania, odprowadzenia i unieszkodliwienia ścieków.

System kanalizacji sanitarnej możemy zaprojektować zarówno na terenie uzbrojonym jak i na nieuzbrojonym.

W przypadku gdy budynek położony jest na terenie nieuzbrojonym ścieki bytowo- gospodarcze odprowadzane są systemem kanalizacji bezodpływowej.

System ten składa się z wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz ze zbiornika bezodpływowego, z którego ścieki wywożone są zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Od niedawna na terenach nieuzbrojonych można zamiast bezodpływowego zbiornika, zaprojektować i wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków.

Dla budynków zaprojektowanych i wykonanych na terenach uzbrojonych w miejską lub osiedlową sieć kanalizacyjną instalacja kanalizacyjna składa się z dwóch części :

wewnętrznej instalacji sanitarnej i przykanalika , który stanowi połączenie z główną studzienką rewizyjną.

Kanalizacją nazywamy zespół obiektów i urządzeń służących do zebrania, odprowadzenia i unieszkodliwienia ścieków.

System kanalizacji sanitarnej możemy zaprojektować zarówno na terenie uzbrojonym jak i na nieuzbrojonym.

W przypadku gdy budynek położony jest na terenie nieuzbrojonym ścieki bytowo- gospodarcze odprowadzane są systemem kanalizacji bezodpływowej.

System ten składa się z wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz ze zbiornika bezodpływowego, z którego ścieki wywożone są zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Od niedawna na terenach nieuzbrojonych można zamiast bezodpływowego zbiornika, zaprojektować i wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków.

Dla budynków zaprojektowanych i wykonanych na terenach uzbrojonych w miejską lub osiedlową sieć kanalizacyjną instalacja kanalizacyjna składa się z dwóch części :

wewnętrznej instalacji sanitarnej i przykanalika , który stanowi połączenie z główną studzienką rewizyjną.

hastagi na stronie:

#studzienka rewizyjna cena #studzienki rewizyjne ceny #studnie rewizyjne cena #studzienka rewizyjna schemat #Kanalizacja bezodpływowa #studnia rewizyjna #studzienki rewizyjne #STUDZIENKI REWIZYJNE CENA #rysunek kanalizacji #studnia rewizyjna cena #studzienka rewizyjna

Tags , , , , , , , , ,

Related posts

Top