Kanalizacja deszczowa

System kanalizacji deszczowej służy do odprowadzenia z obiektu wód opadowych. System ten składa się z następujących elementów:

-rynny

-rury spustowe(piony)

-przewody odpływowe

-przykanaliki

Projektując kanalizację deszczową musimy pamiętać, że to w jaki sposób odprowadzimy ścieki opadowe zależy głównie od wysokości budynku i konstrukcji dachu.

W przypadku budynków z dachami jedno lub dwuspadowym rynny mocuje się pod okapem połaci dachu, z zachowaniem spadku ok.0.5[%]. Spadek wykonany jest w kierunku rur spustowych, które mocuje się na ścianie budynku. Wody opadowe odprowadzić można z rur spustowych bezpośrednio na powierzchnię terenu lub do systemu kanalizacji ogólnospławnej.

Jeżeli zaprojektujemy odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, musimy pamiętać, że ok. 2 metrów nad terenem musimy dokonać zmiany rury spustowe( głównie są to rury ocynkowane lub z tworzyw sztucznych) na rurę żeliwną kielichową. Dolny odcinek rury spustowej zakończony musi zostać osadnikiem z rusztem. Rury spustowe rozmieszczamy co 10-25[cm], uzależnione to jest od wielkości połaci dachowej. Średnice tych pionów powinny zawierać się w przedziale od 0,1[m] do 0,15[m], kiedy odprowadzamy wodę z dachu oraz 0,05[m] do 0,1[m] w przypadku odprowadzania wody z balkonów i z ganków.

Piony spustowe(rury) można też prowadzić wewnątrz budynku. Z taką sytuacją spotykamy się przy budynkach wielokondygnacyjnych, kiedy spadek połaci dachu prowadzony jest właśnie do środka budynku. Dla takich wewnętrznych pionów spustowych ważne jest aby były wykonane z materiału, który wytrzyma ciśnienie słupa wody 1,5 razy wyższego niż sam budynek. Piony takie wykonuje się z rur żeliwnych lub PVC ciśnieniowych.

Ponadto piony takie powinny mieć dźwiękochłonne osłony.

Przewody odpływowe służą do odebrania wód opadowych z pionów spustowych( rynien).

Przewody te są ułożone w ziemi. Ich średnica nie powinna być mniejsza niż 0,1[m] (piony o średnicy 0,05 i 0,1[m]) oraz 0,15[m](piony o średnicy 0,15[m]).

Spadki, uzbrojenie oraz zagłębienie tych przewodów określa się w taki sam sposób jak dla kanalizacji bytowo-godpodarczej.

System kanalizacji deszczowej służy do odprowadzenia z obiektu wód opadowych. System ten składa się z następujących elementów:

-rynny

-rury spustowe(piony)

-przewody odpływowe

-przykanaliki

Projektując kanalizację deszczową musimy pamiętać, że to w jaki sposób odprowadzimy ścieki opadowe zależy głównie od wysokości budynku i konstrukcji dachu.

W przypadku budynków z dachami jedno lub dwuspadowym rynny mocuje się pod okapem połaci dachu, z zachowaniem spadku ok.0.5[%]. Spadek wykonany jest w kierunku rur spustowych, które mocuje się na ścianie budynku. Wody opadowe odprowadzić można z rur spustowych bezpośrednio na powierzchnię terenu lub do systemu kanalizacji ogólnospławnej.

Jeżeli zaprojektujemy odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, musimy pamiętać, że ok. 2 metrów nad terenem musimy dokonać zmiany rury spustowe( głównie są to rury ocynkowane lub z tworzyw sztucznych) na rurę żeliwną kielichową. Dolny odcinek rury spustowej zakończony musi zostać osadnikiem z rusztem. Rury spustowe rozmieszczamy co 10-25[cm], uzależnione to jest od wielkości połaci dachowej. Średnice tych pionów powinny zawierać się w przedziale od 0,1[m] do 0,15[m], kiedy odprowadzamy wodę z dachu oraz 0,05[m] do 0,1[m] w przypadku odprowadzania wody z balkonów i z ganków.

Piony spustowe(rury) można też prowadzić wewnątrz budynku. Z taką sytuacją spotykamy się przy budynkach wielokondygnacyjnych, kiedy spadek połaci dachu prowadzony jest właśnie do środka budynku. Dla takich wewnętrznych pionów spustowych ważne jest aby były wykonane z materiału, który wytrzyma ciśnienie słupa wody 1,5 razy wyższego niż sam budynek. Piony takie wykonuje się z rur żeliwnych lub PVC ciśnieniowych.

Ponadto piony takie powinny mieć dźwiękochłonne osłony.

Przewody odpływowe służą do odebrania wód opadowych z pionów spustowych( rynien).

Przewody te są ułożone w ziemi. Ich średnica nie powinna być mniejsza niż 0,1[m] (piony o średnicy 0,05 i 0,1[m]) oraz 0,15[m](piony o średnicy 0,15[m]).

Spadki, uzbrojenie oraz zagłębienie tych przewodów określa się w taki sam sposób jak dla kanalizacji bytowo-godpodarczej.

hastagi na stronie:

#jak odprowadzic wode z rynien #studzienki deszczowe #kanalizacja deszczowa #rury deszczowe #odprowadzenie wody z rynien #studzienka deszczowa #schemat kanalizacji deszczowej #rura deszczowa żeliwna cena #odprowadzenie wody z rynien schemat #rury deszczowe żeliwne cena #studzienka deszczowa cena #kanalizacja deszczowa spadki #rura deszczowa #system odprowadzenia wody z rynien #schemat instalacji deszczowej #odprowadzenie wody deszczowej z rynien #jak odprowadzić wode z rynny #rury do odprowadzenia deszczówki #schemat kanalizacji domu #odległość kanalizacji deszczowej od budynku #koszt kanalizacji deszczowej #zagłębienie kanalizacji deszczowej #kanalizacja deszczowa schemat #schemat odprowadzenia wody z rynien #kanalizacja deszczowa spadek #schemat odprowadzenia deszczówki #kanalizacja deszczowa cena

Tags , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top