Kanalizacja

Schemat instalacji sanitarnej

PRZYBORY SANITARNE- są to urządzenia służące do zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń do przewodów kanalizacyjnych. ARMATURA ODPŁYWOWA- umożliwia podłączenie przyborów sanitarnych do instalacji. PODEJŚCIA KANALIZACYJNE-są to

PRZYBORY SANITARNE- są to urządzenia służące do zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń do przewodów kanalizacyjnych.

ARMATURA ODPŁYWOWA- umożliwia podłączenie przyborów sanitarnych do instalacji.

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE-są to odcinki przewodów łączące przybór sanitarny z pionem kanalizacyjnym.

PIONY KANALIZACYJNE- służą do przejmowania ścieków z podejść kanalizacyjnych i odprowadzenia ich do poziomych przewodów odpływowych.

093010.jpg

POZIOME PRZEWODY ODPŁYWOWE- zadaniem ich jest odebranie ścieków z pionów kanalizacyjnych, przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych i odprowadzenie ich do przykanalika.

PRZYKANALIK- są to przewody, do których odprowadzane są ścieki z wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do zewnętrznej ( miejskiej) sieci kanalizacyjnej.

ODBIORCA ŚCIEKÓW- sieć kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej dla terenu uzbrojonego; zbiornik szczelny dla terenu nieuzbrojonego.

PION WENTYLACYJNY- jest to odcinek pionu kanalizacyjnego od ostatniego podejścia kanalizacyjnego do rury wywiewnej lub zaworu napowietrzającego.

Schemat instalacji sanitarnej

PRZYBORY SANITARNE- są to urządzenia służące do zbierania i odprowadzania zanieczyszczeń do przewodów kanalizacyjnych.

ARMATURA ODPŁYWOWA- umożliwia podłączenie przyborów sanitarnych do instalacji.

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE-są to odcinki przewodów łączące przybór sanitarny z pionem kanalizacyjnym.

PIONY KANALIZACYJNE- służą do przejmowania ścieków z podejść kanalizacyjnych i odprowadzenia ich do poziomych przewodów odpływowych.

POZIOME PRZEWODY ODPŁYWOWE- zadaniem ich jest odebranie ścieków z pionów kanalizacyjnych, przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych i odprowadzenie ich do przykanalika.

PRZYKANALIK- są to przewody, do których odprowadzane są ścieki z wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do zewnętrznej ( miejskiej) sieci kanalizacyjnej.

ODBIORCA ŚCIEKÓW- sieć kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej dla terenu uzbrojonego; zbiornik szczelny dla terenu nieuzbrojonego.

PION WENTYLACYJNY- jest to odcinek pionu kanalizacyjnego od ostatniego podejścia kanalizacyjnego do rury wywiewnej lub zaworu napowietrzającego.

hastagi na stronie:

#schemat instalacji kanalizacyjnej #schemat kanalizacji #schemat instalacji sanitarnej #instalacja sanitarna w domu #przybory sanitarne #kanalizacja schemat #przybór sanitarny #yhs-002 #rozprowadzenie wody w domu #instalacje sanitarne schematy #schematy kanalizacji #rysunek przykanalika #piony kanalizacyjne #instalacja sanitarna schemat

A to już wiesz?  Sposób rozwiązania instalacji kanalizacji

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy