ROCKLIT 150 ? pewne uszczelnienie przejść instalacyjnych

W przypadku wystąpienia pożaru bardzo istotną rolę odgrywają przejścia instalacyjne pomiędzy pomieszczeniami obiektu. Otwory łączące pomieszczenia, przechodzące poprzez wewnętrzne przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy), tworzą nieszczelności, umożliwiając tym samym rozprzestrzenianie się ognia i dymu. ROCKLIT 150 to niepalne płyty ze skalnej wełny mineralnej, które skutecznie zabezpieczają przejścia rur z tworzywa sztucznego lub stalowych przed rozprzestrzenianiem się pożaru wewnątrz budynku, jednocześnie ograniczając straty ciepła w przypadku instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

Informacje techniczne

Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób
Aprobata Techniczna: AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1
Certyfikat Zgodności ITB: CZ ITB-1805/W
Krajowa Deklaracja Zgodności: Nr 00086/11/M

Wymiary

Długość: 1000 mm
Szerokość: 600 mm
Grubość: 60 mm
Ilość m2 w paczce: 2,4

Cena (netto)
28,56 zł/m2

Porada eksperta

Przejścia instalacyjne stanowią bardzo ważny punkt w temacie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Niezależnie, czy rury prowadzone przez ściany i stropy wykonane są z materiałów palnych czy niepalnych ? w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia obniżają one odporność ogniową przegrody w podobnym stopniu. Np. przewody metalowe ? nagrzewając się pod wpływem płomieni, szybko przewodzą ciepło poza mur lub strop, doprowadzając do spontanicznego zapalenia się materiałów znajdujących się w pobliżu. Stąd konieczność izolowania przejść instalacyjnych materiałami niepalnymi, takimi jak skalna wełna mineralna.

Andrzej Taradyś,
doradca techniczny ROCKWOOL Polska

Źródło ROCKWOOL. Dostarczył netPR.pl
Authors
Tags , , ,

Related posts

Top