Wiadomości branżowe

Grupa GEO przygotowana na nową ustawę deweloperską

Grupa Deweloperska GEO zakończyła prace związane z dostosowaniem swojej oferty do wchodzącej w życie 29 kwietnia br. nowej ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotyczyły one zmian zarówno w zakresie

Grupa Deweloperska GEO zakończyła prace związane z dostosowaniem swojej oferty do wchodzącej w życie 29 kwietnia br. nowej ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotyczyły one zmian zarówno w zakresie zapisów w umowach deweloperskich jak i przygotowania prospektów informacyjnych. Inwestor już w swojej wcześniejszej praktyce zabezpieczał i zabezpiecza wpłacone przez klientów środki, lokując je na specjalnym rachunku bankowym.

Nowa ustawa, potocznie nazywana „deweloperską”, ma na celu przede wszystkim uregulowanie procesu zakupu mieszkań na rynku pierwotnym. Szereg nowych zapisów oznaczać będzie w praktyce zwiększenie ochrony kupujących mieszkania od deweloperów. Na inwestora zaś ustawodawca nakłada wiele nowych wymagań.

Dla Grupy GEO od zawsze najważniejsza była przejrzystość oraz wiarygodność prowadzonych inwestycji. Pomimo że niektóre z zapisów ustawy mogą budzić wątpliwości i być różnie interpretowane, dołożyliśmy wszelkich starań, aby od 29 kwietnia spełniać wymogi nałożone przez ustawodawcę – mówi Agnieszka Glanowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Developerskiej GEO.

Najbardziej znaczącym i zarazem kontrowersyjnym zapisem z punktu widzenia dewelopera jest proces finansowania inwestycji. Nowa ustawa zobowiązuje go bowiem do gromadzenia środków pozyskiwanych od nabywców na specjalnych rachunkach powierniczych, co w praktyce oznacza, że nie będzie on mógł korzystać z nich na bieżąco. Ustawa dopuszcza prowadzenie dwóch rodzajów rachunków: otwartego, który pozwalać będzie na systematyczne wypłacanie środków po zrealizowanym etapie inwestycji oraz zamkniętego, kiedy to zebrane fundusze zostaną przekazane inwestorowi w momencie podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na nabywcę lokalu. – Sama idea stworzenia obowiązkowych rachunków powierniczych, na których przechowywane mają być pieniądze wpłacane przez klientów, oraz obowiązek sporządzania prospektu informacyjnego są słuszne i zwiększają bezpieczeństwo klientów – mówi dyrektor Glanowska.

Inwestorzy czekają na ruch ze strony sektora bankowego, który musi dostosować swoją ofertę do nowych przepisów. Grupa Deweloperska GEO już teraz spełnia wymóg nałożony na inwestora przez ustawodawcę w zakresie ochrony środków wpłacanych przez nabywców lokali kredytowanej inwestycji. Pieniądze klientów wpłacane są na specjalny rachunek bankowy, wskazany w umowie kredytowej. – Do czasu całkowitej spłaty kredytu przez dewelopera nie ma on do nich swobodnego dostępu, zgadzając się jednocześnie na nadzorowanie oraz blokowanie ich przez bankprecyzuje dyrektor Glanowska.

A to już wiesz?  PPG przejęło Dyrup

Dodatkowym zabezpieczeniem dla kupujących zapisanym w nowej ustawie, jest wymóg umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, którego koszt pokrywać będą po połowie zarówno nabywca, jak i inwestor. – Grupa GEO wprowadziła już wymagane zmiany do umowy deweloperskiej, aby spełniała ona założenia zgodne z obowiązującym od przyszłego tygodnia prawem – potwierdza dyrektor Glanowska.

Ponadto ustawodawca zobowiązał inwestorów do przygotowania szczegółowych prospektów informacyjnych zawierających precyzyjne dane o inwestycji. Znajdzie się w nich szereg precyzyjnych informacji m.in. na temat sytuacji finansowej dewelopera, jego doświadczenia, a nawet planów zagospodarowania przestrzennego dla danej inwestycji. – Dzięki temu zapisowi nasi klienci otrzymują już na samym początku wystarczająco szeroką wiedzę, aby decyzję o zakupie lokalu podjąć świadomie, znając jak najwięcej szczegółów dotyczących zarówno samej inwestycji, jak i inwestora – mówi dyrektor Glanowska.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wchodzi w życie 29 kwietnia br.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy