Wiadomości branżowe

Milionowe oszczędności na ogrzewaniu z użyciem technologii z kosmosu

Wraz z podpisaniem przez prezydenta ustawy o efektywności energetycznej, powraca temat oszczędzania energii w dużych przedsiębiorstwach. Aby osiągnąć pozytywne wyniki już teraz można użyć technologii rodem z kosmosu. Wystarczy zainwestować

Wraz z podpisaniem przez prezydenta ustawy o efektywności energetycznej, powraca temat oszczędzania energii w dużych przedsiębiorstwach. Aby osiągnąć pozytywne wyniki już teraz można użyć technologii rodem z kosmosu. Wystarczy zainwestować w urządzenia wykorzystujące te same prawa fizyki, które zachodzą między słońcem a ziemią.

Inwestycja przynosząca realne oszczędności

Zmniejszenie nakładów na ogrzewanie budynków o dużej kubaturze jest w tej chwili najlepszą i najpewniejszą inwestycją w dużych przedsiębiorstwach, biorąc pod uwagę rosnące co roku koszty energii. Co więcej zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych jest dotowane ze środków unijnych. Obecnie jednym z lepszych produktów na rynku, który stanowi alternatywę dla ogrzewania konwekcyjnego jest system oparty na promiennikach podczerwieni. Technologia ta jest obecna na polskim rynku od początku lat dziewięćdziesiątych, lecz zaskakująco mało popularna wśród rodzimych inwestorów.

Czym kierować się przy wyborze ogrzewania

Znaczne obniżenie kosztów zużycia energii jest przede wszystkim wyzwaniem dla średnich i dużych przedsiębiorstw, posiadających własne hale produkcyjne, magazyny, warsztaty, itp. Przedsiębiorcy, dla których polem działania jest przemysł doskonale wiedzą, że koszty ogrzewania takich obiektów stanowią bardzo istotny element kosztów ogólnych przedsiębiorstwa. Zazwyczaj inwestorzy, podejmując decyzję o wyborze systemu ogrzewania,  biorą pod uwagę głównie koszty inwestycyjne (zakup i montaż urządzeń). Tymczasem energooszczędny system ogrzewania ocenia się przede wszystkim poprzez koszty jego eksploatacji. O korzystnej inwestycji możemy mówić dopiero wówczas, gdy koszty inwestycyjne zwrócą się w przeciągu 3 lat eksploatacji w stosunku do systemu ogrzewania tradycyjnego (niezależnie od wzrostu cen paliwa). Pozostałe, równie ważne elementy, na które warto zwrócić uwagę to: komfort cieplny w strefach pracy, warunki bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, a także koszty konserwacji urządzeń grzewczych.
Powyższe warunki spełniają nowoczesne systemy promienników podczerwieni. Warto więc rozważyć modernizację tradycyjnego systemu ogrzewania lub też zastanowić się nad wyborem urządzeń grzewczych w przypadku nowej inwestycji. Poniżej prezentujemy porównanie obu systemów.

Ogrzewanie konwekcyjne - popularnie stosowane

A to już wiesz?  Wienerberger Gepardem Biznesu 2010

Najszerzej używanym systemem w Polsce do ogrzewania obiektów budowlanych o dużej kubaturze jest konwekcyjny system ogrzewania. Niestety popularność tego typu ogrzewania jest niewspółmierna do jego efektywności i opłacalności podczas eksploatacji. By osiągnąć komfort cieplny w dolnych partiach budynku, ogrzewamy masy powietrza, które kumulują się pod sufitem. Powoduje to nie tylko gromadzenie dużej ilości energii w miejscu nieprzydatnym dla użytkowników, ale również większe straty ciepła przez przegrody budowlane, co przekłada się na całkowite koszty ogrzewania pomieszczenia. W konsekwencji większe rozproszenia termiczne wymusza u inwestora podniesienie ilości urządzeń grzewczych i wzrost zainstalowanej mocy. Podczas gdy najwyższe temperatury występują pod dachem obiektu, w strefach przebywania ludzi nie zawsze zapewniony jest odpowiedni komfort cieplny.

Technologia promiennikowa - nowy trend w ogrzewaniu energooszczędnym

Największą zaletą urządzeń promiennikowych jest fakt, że nie ogrzewają one bezpośrednio powietrza, gdyż nośnik energii - promieniowanie podczerwone, przenika przez powietrze praktycznie bez strat. Ogrzewane są więc bezpośrednio wybrane powierzchnie, bądź też osoby znajdujące się w polu promieniowania. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia inwestora, gdyż w pomieszczeniach takich jak hale produkcyjne czy magazyny często występują długie przerwy w ogrzewaniu lub też znajdują się tam strefy o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na ciepło. Powietrze jest więc podgrzewane w sposób pośredni od elementów, na które pada promieniowanie podczerwone. Dzięki temu minimalizujemy straty ciepła w pomieszczeniu, nie ogrzewając zbędnych mas powietrza na danej przestrzeni.

Ponadto promienniki są sterowane automatycznie, a więc umożliwiają zorganizowanie precyzyjnego ogrzewania w poszczególnych strefach budynku, uwzględniając wymagane wartości temperatury, a także dobowy i tygodniowy rytm pracy. Utrzymanie niskiej temperatury powietrza na dużych wysokościach obiektu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej temperatury w strefach przebywania ludzi wpływa na znaczne zmniejszenie kosztów poniesionych na jego ogrzewanie.

Temperatura powietrza w obiekcie jest niższa od 4oC do 5oC niż w przypadku ogrzewania urządzeniami tradycyjnymi, jednak system grzewczy zapewnia zadaną temperaturę odczuwalną. Taka operacja pozwala na znaczną redukcję zapotrzebowanej energii przeznaczonej na ogrzanie budynku. Zakładając, że obniżenie temperatury powietrza o 1oC zmniejsza ilość energii wymaganej do ogrzewania o ok. 5-6%, to oszczędności wynikające z tego tytułu przy ogrzewaniu systemem promiennikowym mogą kształtować się nawet na poziomie 30% - 40%.

A to już wiesz?  ATM prezentuje Top 10 konkursu Malarz Roku 2011

Czas zwrotu kosztów inwestycji

Potencjalnych inwestorów powinien przekonać również fakt, że koszt instalacji systemu promienników jest porównywalny z kosztami instalacji ogrzewania konwekcyjnego. Odliczamy bowiem sumy związane z instalacją elementów typu: pomieszczenie kotłowni, grzejniki konwekcyjne, nagrzewnice powietrza, instalowanie drogich, izolowanych przewodów centralnego ogrzewania i układów rozprowadzenia ciepła. Czas zwrotu nakładów finansowych dla instalacji z promiennikami występuje w przeciągu 2 lat w porównaniu do instalacji opartych na urządzeniach  konwekcyjnych, a zatem jest to inwestycja jak najbardziej opłacalna. Takie wyniki pozwalają na skuteczne  ubieganie się o dotacje unijne na modernizację przedsiębiorstwa.

Przykład inwestycji

Korzystając z doświadczenia jednej z uznanych firm w Polsce oferującej urządzenia realizujące ogrzewanie hal produkcyjnych, kościołów i szklarni - BOREN Sp. z o. o. (www.boren.com.pl) można wyliczyć realne korzyści płynące z inwestycji w technologię promiennikową. Przy założeniu, że ogrzewane pomieszczenie ma 10m wysokości, oraz powierzchnię 20 tyś m2 koszty inwestycji są o 100 tysięcy PLN większe i zwracają się już po roku czasu! Po dziesięciu latach oszczędności na ogrzewaniu wynoszą ponad 1 mln PLN.

Jeżeli przemnożymy tą sumę przez liczbę przedsiębiorstw w Polsce posiadających hale produkcyjne okaże się, że oszczędności sięgają setek milionów, a rozwiązanie takie przynosi korzyści każdej ze stron. Od standardowego Kowalskiego, który będzie kupował tańsze produkty, poprzez właścicieli przedsiębiorstw aż po środowisko naturalne mniej obciążone szkodliwymi substancjami.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy